Gửi thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ HỒNG QUANG

Địa chỉ: 51 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Q.1, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 6291 2958  -  3920 6480
Fax: (028) 3920 6481
E-mail: sales@hongquang-tec.com
Website: www.hongquang-tec.com - www.bosser.vn

Viết nhận xét